WYSYŁKA KURIEREM DHL REALIZOWANA DO GODZINY 14:00

Czas do wysyłki

WYSYŁKA KURIEREM DPD REALIZOWANA JESZCZE PRZEZ:

Informacje

DPD PICKUP

Newsletter
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

KONSUMENT – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONSUMENTEM NIE JESTEŚMY, JEŻELI:
- zawieramy umowę z inną osobą fizyczną.
- zawieramy umowę, która ma bezpośredni związek z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku i późniejszymi zmianami o "Prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionych rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy (dostarczenia przesyłki), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (nie liczy się termin dostarczenia przez pocztę). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


2. W przypadku nagrań audio i wideo oraz tych, zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginale opakowanie.


3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy (na podstawie ust. 1 powyżej) może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez:

- przesłanie drogą pocztową pisemnej informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU, REKLAMACJI) DO POBRANIA TUTAJ

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres:

GSM-CLUB 
Marcin Żołneczko

ul. Węglowa 30, 43-155 Bieruń


4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (na podstawie ust. 1 powyżej) Kupujący jest obowiązany do zwrotu Rzeczy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w stanie niepogorszonym, z dokumentem zakupu.

Zwrotu Rzeczy należy dokonać na następujący adres:

GSM-CLUB Marcin Żołneczko

ul. Węglowa 30, 43-155 Bieruń

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego koszt przesyłki i opakowania Rzeczy do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.


6. W przypadku przesyłania Rzeczy przez Kupującego do Sprzedawcy, prosimy na oryginale opakowania towaru nie umieszczać żadnych naklejek, w tym etykiet, znaczków, itp. a wysyłaną rzecz umieścić zapakowaną w oryginalne opakowanie w dodatkowym opakowaniu.


7. Kupujący odstępujący od umowy zawartej na odległość zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyjęciu do magazynu zwróconego towaru.


8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy i zgodnie z Ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do przedsiębiorcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorca, to przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia, np. jeśli przedsiębiorca oferuje dostarczanie swoich towarów zakupionych w sklepie internetowym za pośrednictwem poczty i firmy kurierskiej, a konsument odstępując od umowy odesłał do przedsiębiorcy towar kurierem, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy zawartej na odległość następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Rzeczy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.