WYSYŁKA KURIEREM DHL REALIZOWANA DO GODZINY 14:00

Czas do wysyłki

WYSYŁKA DPD JUŻ ZA:

Informacje

DPD PICKUP

Newsletter
Wysyłka i Zwroty


1. Wszystkie towary posiadaja gwarancje producenta, importera lub sprzedawcy.


2. Reklamacje dotyczace uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu beda rozpatrywane po dostarczeniu ich razem z protokołem szkodowym. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartosci paczki w obecnosci kuriera jesli podczas transportu zawartosć została uszkodzona lub są w braki w zawartości kurier wypisze od ręki protokół szkodowy.(Nie pobiera za to żadnych opłat)


3. Akcesoria oryginalne takie jak: baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe, posiadajace gwarancje producenta lub importera prosimy reklamować w sieci autoryzowanych serwisów danego producenta lub importera.Na te towary nie naklejamy naszych plomb gwarancyjnych wiec gwarancja w naszej firmie nie będzie rozpatrywana! Napraw gwarancyjnych dokonuje siec

autoryzowanych serwisów, których adresy sa podane na stronie producenta lub importera, zgodnie z zasadami podanymi na stronie producenta lub importera.


4. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane sa przez Sklep GSM-CLUB


5. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakowac w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, instrukcje, itp.)


6. Produkt musi byc dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujacy.


7. Firma Gsm-Club zastrzega sobie możliwosc odesłania reklamowanego towaru, jesli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.


8. Warunkiem ważnosci gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.


9. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzet bedzie odsyłany na koszt adresata.


10. Prosimy dołaczyc dokument zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru LINK TUTAJ i odesłac za posrednictwem Poczty Polskiej (bez pobrania) na adres:
GSM-CLUB ul.Węglowa 30, 43-155 Bieruń


11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzetu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.


12. Ujawnione w okresie gwarancji wady beda usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.


13. W przypadku koniecznosci uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawe


14. Jesli bedzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostepne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniadze.


15. Klient może dokonac zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że jest nie uszkodzony w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentacji i nie nosi sladów eksploatacji. Produkty pakowane w zgrzewane blistry nie moga zostac otwarte.


16. Zgodnie z Ustawa ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny" 14 dni Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: •dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; •dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). •Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. , jeżeli towar nie nosi znamion użytkowania. Koszty wysyłki pokrywa Kupujacy i na nim spoczywa odpowiedzialnosc za odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosic sladów użycia, musi posiadac oryginalne opakowanie i wszystkie elementy zestawu oraz byc odesłany w stanie, w którym trafił do Kupujacego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniadze zostana zwrócone w ciagu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.


17. W wyjasnianiu wszelkich watpliwosci prosimy korzystac w pierwszej kolejnosci z poczty e-mail: hurtownia@gsm-club.pl